BUY Zero Nicotine ONLINE NO PRESCRIPTION


Zadawanie pytań, na które oczekujemy odpowiedzi "tak" lub "nie", jak i tworzenie przeczeń w czasach Present Simple, Past Simple i Future Simple odbywa się na dość prostych zasadach, które, dla początkujących użytkowników języka angielskiego mogą być dość trudnym orzechem do zgryzienia.

Zaczynamy

Zaczniemy od zdań twierdzących i lekkiej rozgrzewki: przeczytania zdań i znalezienia czasowników.

 • My father goes home – mój ojciec idzie do domu
 • I have a car - (ja) mam samochód
 • They do the homework – (oni) odrabiają pracę domową
 • Their parents make pizza – ich rodzice robią pizze

Żadnych rewelacji, no może poza pierwszym zdaniem, gdzie zamiast go mamy goes, ale to dzieje się zawsze w trzeciej osobie (he, she, it)czasu Present Simple - zamiast he go mamy he goes, zamiast my mother (czyli: she) see mamy my mother sees, zamiast my dog (czyli: it) eat mamy my dog eats.

Przeczymy

Aby powiedzieć "nie idzie", "nie ma", "nie odrabiają" i "nie robią" nie wystarczy zwykłe not go, not have, not do, not make itp. trzeba czegoś więcej:

 • My father doesn’t go home – mój ojciec nie idzie do domu 
 • I don’t have a car - (ja) nie mam samochódu
 • They don’t do the homework – (oni) nie odrabiają pracy domowej
 • Their parents don’t make pizza – ich rodzice nie robią pizzy

Tym czymś "więcej" dla czasu Present Simple jest do (lub does w trzeciej osobie) – does not go (lub doesn’t go), do not have (lub don’t have), do not do (lub: don’t do), do not make (lub: don’t make).

Dla czasu Past Simple mamy did: – did not go (lub didn’t go), did not have (lub didn’t have), did not do (lub: didn’t do), did not make (lub: didn’t make).

Pytamy

Podobnie jak w przeczeniach, z pytaniami nie starczy "idzie?", "ma?", "odrabiają?" i "robią?" – znów trzeba dodać do:

 • Does my father go home? – czy mój ojciec idzie do domu 
 • Do I have a car? - czy (ja) mam samochód
 • Do they do the homework? – czy (oni) odrabiają pracę domową
 • Do their parents make pizza? – czy ich rodzice robią pizze

Tym razem dodatkowe do znalazło się na samym początku pytania. Do nie widać w polskim tłumaczeniu, ponieważ, jak we wszystkich trzech akapitach, do jest czasownikiem posiłkowym, a takie mają za cel nadania zdaniu odpowiedniej formy – z drugiej strony nie mają żadnego znaczenia słownego, które możnaby tłumaczyć.

Pytamy przecząc

Ta forma pytań nie jest zbyt popularna w podręcznikach, ale skoro może się przydać i dla większości moich uczniów (na poziomie początkującym) była czymś nowym, nie omieszkam jej przedstawić:

 • Doesn’t my father go home? – czy mój ojciec nie idzie do domu 
 • Don’t I have a car? - czy (ja) nie mam samochódu
 • Don’t they do the homework? – czy (oni) nie odrabiają pracy domowej
 • Don’t their parents make pizza? – czy ich rodzice nie robią pizzy

To, że mamy pytanie i przeczenie nie znaczy, że mamy dwa razy do – mamy jedno "przeczeniopytanie" don’t.

Poszerzamy zakres

Zamiast do, don’t, does, doesn’t możemy użyć innych czasowników pomocniczych:

 • can – móc, potrafić, być w stanie
  np. Can’t my father go home? – czy mój ojciec nie może iść do domu?
 • will - oznacza przyszłość, czy „będziesz” coś robił
  np. I will not have a car – nie będę miał samochodu
 • must – musieć, czuć potrzebę
  np. Must they do the homework? – czy (oni) muszą odrabiać lekcje?
 • may – móc, mieć możliwość, mieć wolność wyboru
  np. Their parents may not make pizza – Ich rodzice może nie robią pizzy
 • dare – odważyć się, zaryzykować
  np. Dare my father go home? – czy mój ojciec odważy się iść do domu?
 • need – być konieczne
  np. Need I have a car? – czy koniecznie muszę mieć samochód?

Powyższa lista nie jest kompletna, jest jeszcze kilka innych czasowników modalnych, pomocniczych itp. ale zasada jest prosta: W czasach Simple – jeden czasownik pomocniczy na raz, will can, dare need itp. w zestawieniu 1+1 są niemożliwe.

Wyjątek

Jedynym wyjątkiem od w/w przykładów jest czasownik to be, który ani do przeczeń ani pytań nie potrzebuje dodatków:

 • This is a house – to jest dom
 • Is this a house? – czy to jest dom
 • This isn’t a house – to nie jest dom
 • Isn’t this a house – czyż nie jest to dom

Podsumowujemy i przepraszamy

Miało być krótko i znów nie wyszło – przepraszam. Dodam jeszcze, że can, will, must, may, dare i need nie otrzymują "s" w trzeciej osobie, czyli cans he?, needs she?, musts it?.

Zadawanie pytań i przeczenie w czasach Simple powinno być proste, ale to, czy tak jest, czy nie pozostawiam waszej ocenie :).

PS. Jesli chcesz nauczyć się uzywać czasów polecam książkę "Angielskie czasy" Anny Horochowik. Kliknij tu i dowiedz się więcej.

Wykop  elefanta  Gwar  Digg  del.icio.us  Technorati  co.mments  StumbleUpon 

Podobne wpisy:



7 komentarze/y do wpisu “BUY Zero Nicotine ONLINE NO PRESCRIPTION”

 1. [...] czas temu pisałem o tworzeniu pytań i zaprzeczeń w czasach Present Simple i Past Simple, więc zamiast po raz kolejny wałkować ten sam temat wpis będzie o przeczeniach i pytaniach w [...]

 2. CZEMU NIE MOŻNA ZACZĄĆ PYTANIA W J.ANGIELSKIM W DOWOLNYM CZASIE OD”WHY HE”?

 3. Ciekawe pytanie – ponieważ angielski i polski różnią się bardziej niż tylko słowami. Obrazowo mówiąc, inaczej buduje się samochód, inaczej łódź podwodną.

 4. we cat pizza pytanie do tego i przeczenie

 5. Ania and Tomek met their frinds after school

 6. czy może ktoś mi pomóc i przetłumaczyć takie zdanie 1. jak mam to zrobić teraz?, 2. zrób mi kawę, 3. jak minął twój dzień

 7. she felss all right

Zostaw komentarz

XHTML - You can use:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Future Simple gwarancja gwarancja metody Callana humor angielski master Metoda Callana miss mr mrs ms no not Past Continuous Past Perfect Past Perfect Continuous Past Simple Present Continuous Present Perfect Present Perfect Continuous Present Simple pytania śliniaczki